Capitolul IV Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă Secţiunea 1 Organizarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă Articolul 57 (1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în unităţile care au un număr de cel puţin 50 de lucrători, inclusiv cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe teritoriul […]

Read More →

INSTRUCŢIUNI SSM DE MONTAREA ŞI UTILIZAREA SCHELELOR DE FAŢADĂ DIN OŢEL  1.1 Descrierea sistemului de schele şi indicarea grupului de apartenenţă a schelei Prezenta schelă de faţadă este conform DIN 4420 partea I-a, o schelă de lucru fixă, din cadre, dispusă longitudinal, grupa 2 de schele. Înălţimea meximă de lucru este de 18m, încărcarea maximă distribuită […]

Read More →

H.G.14250/06 VII Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale Secţiunea 1 Comunicarea evenimentelor

Read More →