Capitolul IV Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă Secţiunea 1 Organizarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă Articolul 57 (1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în unităţile care au un număr de cel puţin 50 de lucrători, inclusiv cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe teritoriul […]

Read More →