• evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala a angajatilor la locul de munca (identificarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala, precum si stabilirea nivelului de risc pe loc de munca si societate);
 • elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie anual si ori de cate ori situatia o impune pentru fiecare loc de munca/post de lucru in parte;
 • elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca tinand seama de particularitatile activitatilor societatii, precum si ale fiecarui loc de munca/post de lucru in parte;
 • verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul sanatatii si securitatii in munca stabilite prin fisa postului;
 • intocmirea necesarului de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul S.S.M.;
 • elaborarea tematicilor pentru toate formele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul S.S.M.(efectuarea instructajului introductiv general) si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitatii;
 • evidentierea zonelor cu risc ridicat prevazute in art. 101-107 Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006;
 • stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor H.G.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca;
 • identificarea echipamentelor individuale de protectie pentru posturile de lucru ale societatii si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu E.I.P., conform prevederilor H.G.nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a E.I.P.la locul de munca;
 • urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
 • urmarirea actualizarii planului de avertizare si a planului de evacuare;

PRETURI PENTRU SERVICII SSM SI PSI:

 • SSM - 10 lei/angajat/luna
 • PSI - 10 lei/angajat/luna

LA PRETURILE SSM SI PSI, OFERIM DISCOUNTURI:

 • 6 - 10 angajati - discount 10%
 • 11 - 20 angajati - discount 20%
 • 21 - 30 angajati - discount 40%
 • peste 30 angajati - discount 50%

Va putem recomanda prin intermediul partenerilor nostrii si urmatoarele servicii: