SERVICII SSM

Servicii desfasurate in conformitate cu Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006:

 • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de munca, echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru ) si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice.
 • Efectuarea instruirii introductiv generale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
 • Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie.
 • Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru.
 • Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului.
 • Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite.
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii  şi/sau unităţii.
 • Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.
 • Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă.
 • Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă.
 • Informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie.
 • Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din societate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor HG nr. 1048/2006privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
 • Urmărirea realizării măsurilor  dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor.
 • Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor din societate,  medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi  protecţie.
 • Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori,  în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă.
 • Urmărirea actualizării planului de avertizare a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare.

PRETURI PENTRU SERVICII SSM SI PSI:

 • SSM - 10 lei/angajat/luna
 • PSI - 10 lei/angajat/luna

LA PRETURILE SSM SI PSI, OFERIM DISCOUNTURI:

 • 6 - 10 angajati - discount 10%
 • 11 - 20 angajati - discount 20%
 • 21 - 30 angajati - discount 40%
 • peste 30 angajati - discount 50%

SERVICII PSI


Prestari servicii pentru Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în conformitate Legea nr. 307/2006  privind apărarea împotriva incendiilor.

 • Efectuarea instruirii introductiv generale de aparare impotriva incendiilor.
 • Stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
 • Elaborarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;
 • Elaborarea documentelor si evidentele specifice privind apararea impotriva incendiilor (documente legate de organizarea instruirilor, stabilirea atributiilor personalului pe linia apararii impotriva incendiilor, intocmirea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor la locurile de munca, intocmirea planului de evacuare a persoanelor si a planului de depozitare si evacuare a materialelor periculoase);
 • Executarea de controale periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii starilor de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;
 • Tematici de instruire pentru toate fazele;

Va putem recomanda prin intermediul partenerilor nostrii si urmatoarele servicii: