INSTRUCŢIUNI SSM DE MONTAREA ŞI UTILIZAREA SCHELELOR DE FAŢADĂ DIN OŢEL

 1.1 Descrierea sistemului de schele şi indicarea grupului de

apartenenţă a schelei

Prezenta schelă de faţadă este conform DIN 4420 partea I-a, o schelă de lucru

fixă, din cadre, dispusă longitudinal, grupa 2 de schele.

Înălţimea meximă de lucru este de 18m, încărcarea maximă distribuită pe podină

este de 150kg/mp, adică o persoană cu uneltele, depozitarea materialelor pe

podină este interzisă, conform pct. 5.2 din DIN 4420-1.

 

1.1.1 Componenţă

Construcţia a sistemului de schele este formată în principal din cadre verticale,

platforme (podină) şi din balustrade. Elementele de construcţie ale schelei sunt

fabricate din materiale (oţel, lemn, e.t.c) având proprietăţi fizico mecanice şi

dimensiuni impuse de norma DIN 4420. Toate elementele din oţel sunt protejate

împotriva coroziunii.

 1. Scândură de calare
 2. Picior de calare
 3. Distanţier bază
 4. Balustradă modul
 5. Podină cu trapă
 6. Parapet protecţie
 7. Cadru vertical 2m
 8. Scară acces
 9. Balustradă de capăt
 10. Cadru vertical 1m
 11. Semicadru vertical 1m

 

Cadrul vertical tip 2m – din oţel, este

alcătuit din 2 ţevi ø48×3,2 din OL, unite la

capătul superior cu o ţeavă ø48×3,2 OL pe

care sunt sudate două „U” din oţel ø16 pentru

fixarea podinelor . Ţevile de ø48×3,2 au la

partea inferioară câte un manşon din ţeavă de

ø57×3 pentru îmbinarea cu tronsonul inferior.

Pe una din ţevile verticale de ø48×3,2 sunt

sudate 2 bolţuri la distanţele necesare pentru

cuplarea balustradelor de protecţie, şi un cârlig

ø12 pentru parapetul de protecţie. Ţeava

superioară este asigurată cu 2 contravântuiri

din cornier de 25x25x2,5 OL. Manşoanele au

găuri de ø12 pentru interblocarea cadrelor.

 

Cadrul vertical superior (1m) – din oţel, este

alcătuit din 2 ţevi ø48×3,2 OL de 1m lungime,

unite cu 2 ţevi de ø25×1,5 OL. Una din ţevile

cadrului are sudate bolţuri pentru balustrada de

protecţie superioară. Ţevile de ø48×3,2 au la

partea inferioară câte un manşon din ţeavă de

ø57×3 pentru îmbinarea cu tronsonul inferior.

Manşoanele au găuri de ø12 pentru

interblocarea cadrelor.

 

Semicadrul vertical superior – din oţel, este

alcătuit din ţeavă ø48×3,2 OL. Se utilizează ca

şi suport pentru balustradele de protecţie

superioare, de la ultimul nivel al schelei. Partea

inferioară are un manşon din ţeavă de ø57×3

pentru îmbinarea cu tronsonul inferior.

Manşoanele au găuri de ø12 pentru

interblocarea cadrelor.

 

Podinile fără trapă sunt executate din

scândură cu grosimea de 3,5cm (dulapi)

asamblate cu falţuri pentru a totaliza o

lăţime de 60cm şi o lungime de 250cm.

Sunt placate la capăt cu tablă zincată de

0,8mm prevăzute cu găuri pentru fixare.

Podinile sunt prevazute cu un sistem de

rigidizare (2 tevi rectangulare).Rezista la

200 kg/mp.

 

Podinile cu trapă sunt executate din

scândură cu grosimea de 3,5cm (dulapi)

asamblate cu falţuri pentru a totaliza o

lăţime de 60cm şi o lungime de 180cm.

Trapa de acces este din tego striat întărit

cu o ramă de oţel, prinsă cu balamale de

un cadru de OL care continuă scândurile

placată la capătul din lemn cu tablă zincată

de 0,8mm prevăzută cu găuri pentru

fixare. Podinile sunt prevazute cu un

sistem de rigidizare (2 tevi rectangulare)

Cadrul din oţel este prevăzut cu găuri

pentru agăţarea scărilor de acces.

Balustradele, construcţie executată dintrun

cadru tip grindă cu zăbrele din otel

format din două rigidizări din teavă de oţel

ø25×1,5mm unite cu ajutorul a trei ţevi

verticale din otel ø20×1,5mm şi două tevi

dn oţel ø16x1mm. Se folosesc la

asigurarea protecţiei personalului în timpul

lucrului şi la rigidizarea schelei. Se

montează pe bolţurile de pe cadrele

verticale aflate la ~1m şi ~0,5m faţă de

podină.

Dispozitivele de fixare a schelei sunt alcătuite

din ţeavă OL ø48×3.2 prevăzută cu cârlig

ø12x100mm un set de surub cu ochi şi diblu de

ø12 şi un cuplaj dublu pentru ø48.

 

Scara de acces, este o scară de din otel, care se

fixeaza de cadrul podinei cu trapă cu ajutorul a

două cârlige ø12 şi se blochează în partea

inferioară cu un cuplaj ø48 de una din ţevile

cadrului vertical.

 

Picioarele de calare sunt executate din oţel şi au

în componenţă o talpă de ~15x15cm, o tijă filetată

cu şurub Edison ce asigură o plajă de reglare de

~15cm cu ajutorul unei piuliţe cu mânere, iar la

partea superioară au o zonă cilindrică ø38×3 cu

lungime de 20cm care asigură cuplarea cu

distanţierul bază.

 

Balustrada de capăt este alcătuită dintr-un cadru

ø25×1,5 ce se fixează pe bolţuri, şi cu un lacăt de

teava opusă.

Distanţier bază, este alcătuit din două ţevi

verticale de ø48×3 din oţel, rigidizate cu o ţeava

de 30x20x1,5 din oţel

Parapetul de protecţie al podinei este o scândură de 15x300cm cu grosimea

de 3 cm, care se fixează cu ajutorul cârligului sudat pe cadrele verticale. Au

rolul de a nu permite: căderea accidentală a diferitelor obiecte aflate pe suprafaţa

utilă a podinelor, alunecare a lucrătorilor şi demontarea accidentală a podinilor.

 

REPER COD Componenţă pe module
Nr  Denumire SBO MPO EHB EHO
1. Traversă lemn 550 5 2
2. Picior de calare 238 10 4
3. Distanţier bază 584 5 2
4. Balustradă modul 580 12 6 4 2
5. Podină din lemn cu trapă 583 2 1
6. Podină din lemn fără trapă 582 6 4 3 2
7. Parapet protecţie 589 8 4 4 2
8. Cadru vertical 2m 581 10 4 5 2
9. Scară acces 586 2 1
10. Balustradă de capăt 585 1 1
11. Cadru vertical 1m 587 2
12. Semicadru vertical 1m 588 3 2 2
13. Dispozitive fixare (set)

bară rigidizare

lacăt dublu fix

şurub rigidizare

 

564

561

565

3 1 3 1
 1. Montarea schelei

2.1. Cerinţe generale

Piesele componente ale schelei vor fi verificate vizual înainte de montare să nu

aibă deteriorări. Nu se permite montarea unor piese deteriorate.

Montarea şi demontarea sistemului de schele poate fi efectuată doar de persoane

cu pregătirea şi instructajul necesar efectuat, pentru ca pericolul de accidente să

fie cât mai redus posibil.

Montarea schelelor se va face în ordinea prezentată în continuare.

2.2. Montarea nivelului de bază a schelei

Schela trebuie asamblată doar pe suprafeţe care să asigure o capacitate portantă

suficientă pentru a prelua încărcăturile date de greutatea schelei şi sarcinile

adăugate în timpul lucrului.

Dacă aşezarea picioarelor de calare nu se face pe o suprafaţă amenajată anterior

(tip pardoseală, planşeu, trotuar, etc) ci direct pe sol atunci trebuie efectuate

lucrări de consolidare, nivelare şi amplasarea unor traverse de lemn.

Picioarele de calare pot prelua denivelari de maxim 15cm prin acţionarea

piuliţelor de reglaj, aşa cum rezultă din figura 1. Înclinarea maximă admisă

pentru traversele de lemn este cu un unghi de 3o.

 

Fig. 1 Suprafeţe de aşezare

După amenajarea corespunzătoare a suprafeţei de aşezare se trece la montarea

primului modul al nivelului de bază al schelei. Acesta trebuie să fie dotat cu

podină cu trapă de trecere.

Se introduc distanţirele bază peste picioarele de calare şi se ajustează poziţia

orizontală a acesteia.

Asamblarea modulului se face introducând manşonul cadrelor verticale (2m) în

ţevile de centrare de distanţierul bază. Cadrele trebuie poziţionate astfel încât

bolţurile pentru balustrade să fie spre exterior iar cealaltă ţeavă verticală a

cadrului să fie înspre clădire la aproximativ 30cm de peretele acesteia.

Fig. 3 Montarea primului modul de schelă

Distanţa dintre cele două cadre se stabileşte prin montarea unei balustrade de

modul în bolţuri.Vezi fig. 3.

Urmează aşezarea podinei în „U” din partea superioara a cadrului vertical.

Se va face verificarea perpendicularităţii în doză plane a celor două cadre, şi se

ajustează dacă e cazul prin reglarea picioarelor de calare.

În continuare se poate construi primul nivel (de bază) al schelei prin aşezarea

cadrelor verticale pe picioarele de calare reglate corespunzător, distanţate

balustrade de modul de 2,5m şi aşezarea de podine fără trapă. Se va avea în

vedere realizarea alinierii moduilelor, distanţei de ~30cm faţă de perete şi

verticalitatea cadrelor.

2.3 Montarea următoarelor nivele ale schelei

Se agaţă scara de acces de cadrul podinei cu trapă şi se fixează cu ajutorul

cuplajului ø 48. Primul modul de la nivelul 2 trebuie să fie în cel din continuarea

modulului 1 de la nivelul de bază. Pe fiecare nivel va fi montată cel puţin o

podină cu trapă.

2.4. Transportul reperelor în timpul constrcţiei schelei

Materialele necesare montajului se ridică pe verticală prin zona scărilor de acces

de la primele module construite.

Pentru schelele mai înalte de 8m, se vor folosi scripeţi de şantier pentru

transportarea reperelor. (se poate renunţa la transportul reperelor cu ajutorul

scripeţilor doar dacă înălţimea schelei nu depăşeste 14m şi lungimea schelei nu

depaşeste 10m). Acesti scripeţi nu trebuie să fie montaţi pe structura schelei.

Se va executa transport de repere manual numai pe module care au balustrade

montate. La transportul manual pe fiecare nivel al schelei trbuie să fie cel puţin

câte o persoană.

Construcţia pe orizontală a nivelului se va face succesiv şi nu se trece la

următorul modul până când nu au fost fixate balustradele şi podina modulului

curent.

La cadrele din părţile laterale ale nivelului se vor monta balustradele de capăt

nivel prin introducerea capetelor ţevilor balustradei în bolţurile cadrului, şi

cuplajul ø48 pe ţeava opusă.

Nivelele ulterioare se construiesc urmând aceiaşi procedură ca şi la nivelul 2.

2.5 Ancorarea

Schema de ancorare pentru schele mai mici de 20m este dată în fig. 9.

Schema de ancorare prevede ancorarea cadrelor laterale ale schelei din 4 în 4

metri pe înălţime adică din 2 în 2 nivele, şi din 8 în 8 metri respectiv din 4 în 4

module pentru celelalte turnuri de module, însă cu amplasarea în zig-zag (tablă

de sah).

Numărul punctelor de ancorare din schemă reprezintă o valoare minimă

necesară.

Dispozitivele de prindere vor fi montate odată cu ridicarea schelei. Se vor utiliza

ca elemente de fixare şuruburi de un diametru de cel puţin 12mm sau de o construcţie asemănătoare.

Fig. 9. Ancorarea schelei

2.6 Demontarea schelei

Demontarea schelei se face în ordinea inersă a montării.

 1. Reguli generale de întreţinere şi depozitare

O schelă este o unealtă ca oricare alta, dacă o foloseşti conform

manualului de utilizare, poţi să beneficiezi mulţi ani de ea fără să aibă nevoie de

reparaţii.

Oricum, dacă nu sunt luate măsuri de siguranţă corespunzătoare, schela

poate genera accidente.

Vă rugăm citiţi şi respectaţi toate instrucţiunile aferente fiecărui tip de

produs.

Doi factori principali care trebuiesc luaţi în calcul sunt selectarea tipului

de schelă de care aveţi nevoie, şi elemente de siguranţă priviind energia

electrică. Acordaţi mare atenţie sarcinii maxime şi combinaţiile de greutate

dintre utilizator şi materiale. De asemenea selectaţi o schelă de capacitate

corespunzătoare, fiţi siguri că înălţimea de lucru nu depăşeste recomandările

noastre.

Feriţi-vă de cabluri, instalaţii electrice şi circuite electrice în sarcină.

Schelele metalice conduc energia electrică şi pot genera electrocutări grave.

Utilizarea necorespunzătoare a schelelor privind siguranţa la electrocutări poate

conduce la rănirea gravă a persoanei sau chiar la decesul acesteia.

Controlaţi schela înainte de folosire!

 1. Controlaţi schela la cumpărare şi înainte de fiecare folosire. SĂ NU folosiţi

niciodată o schelă defectă. Toate părţile componente ale schelei trebuie să fie în

stare bună de funcţionare.

 1. Asiguraţi-vă că toate niturile sunt bune; şuruburile şi piuliţele sunt stânse;

tălpile, treptele sunt în siguraţă; piesele de îmbinare a tronsoanelor sunt în stare

de funcţionare.

 1. Păstraţi schela curată, fără grăsimi, combustibili, noroi, zapadă, vopsea

neuscată sau orice alte materiale care pot cauza alunecări. Păstraţi-vă

încălţămintea curată. Nu vă recomandăm să folosiţi încălţăminte cu talpă de

piele.

 1. Niciodată să nu faceţi improvizaţii.
 2. Distrugeţi componentele dacă nu se mai poate repara, avertizaţi dacă a fost

expusă la foc sau coroziune chimică.

Măsuri de precauţie înainte de fiecare utilizare

 1. Citiţi instrucţiunile din manual şi urmaţi-le.
 2. Niciodată să nu montaţi o schelă şi să o lăsaţi nesupravegheată. Este necesară

o atenţie deosebită pentru a nu permite accesul copiilor la schelă.

 1. Dacă anticipaţi că veţi folosi substanţe chimice sau alte materiale corozive,

este indicată consultarea producătorului schelei.

 1. Dacă starea sănătăţii dumneavoastră este precară, aveţi vreun handicap fizic

care vă împiedică să folosiţi normal schela, dacă sunteţi sub influenţa alcoolului

sau a unui drog (fie el şi legal, care cauzează ameţeli), NU trebuie să folosiţi

schela.

 1. Nu folosiţi schela pe vreme de furtună sau când bate vântul puternic.
 2. Fiţi atent la siguranţă, inclusiv când sunteţi pe schelă, şi păstraţi-vă centrul de

greutate a corpului deasupra podinelor.

Păstrarea schelelor

 1. Păstraţi schelele într-un loc sigur şi uscat.
 2. Depozitaţi schelele pe suporturi.
 3. Asiguraţi corespunzător schelele când sunt transportate.
 4. Păstraţi schelele curate şi fără materiale străine pe ele.
 5. Niciodată nu depozitaţi materiale peste schele.
 6. Reguli generale de protecţia muncii

Montarea şi demontarea schelei, necesită aplicarea, normelor de tehnica

securităţii muncii în construcţii.- Executarea schelelor exterioare şi interioare,

precum şi prezentele instrucţiuni.

Pe schelă, se vor aşeza la loc vizibil, panouri de protecţia muncii.

Funcţie de situaţia concretă de montare, schela necesită, sau nu instalaţie de

protecţie contra descărcărilor electrice.

Reţelele electrice, din apropierea schelei, se vor izola în mod corespunzător, sau

se vor scoate de sub tensiune.

Schela nu se va utiliza pentru lucrări la instalaţii electrice.

Se recomandă, folosirea căştilor de protecţie, pentru lucrări de pe schelă.

În timpul furtunilor sau când viteza vântului, depăşeşte 4m/s lucrul pe schelă

trebiue întrerupt. De asemenea trebuie, întrerupt lucrul în timpul nopţii,dacă nu

se asigură iluminat artificial.

Montarea şi demontarea schelei, necesită folosirea centurilor de siguranţă, de

către personalul executant.

Zona în care se montează sau se demontează schela trebuie limitată, în aşa fel

încât să nu permită accesul persoanelor străine, în timpul efectuării lucrărilor.

Montarea şi demontarea schelei, efectuarea lucrărilor pe schelă, dotarea

lucrătorilor cu echipament de protecţie şi scule corespunzătoare, intră în

obligaţia conducătorului de şantier.

În caz de accident, datorită nerespectării instrucţiunilor de montare şi utilizare a

schelei,sau din cauza nerespectării instrucţiunilor de protecţia muncii, întreaga

răspundere revine conducătorului de şantier, respectiv acelor, care nu au

respectat instrucţiunile de mai sus.

EXTRAS DIN NORME GENERALE DE PROTECTIA MUNCII

CAPITOLUL VII

Echipamente tehnice prevăzute pentru lucrul temporar la înălţime

Secţiunea I

Generalităţi

ART.412. Dacă lucrul temporar la înălţime nu poate fi efectuat în condiţii de

securitate şi în condiţii ergonomice adecvate, de pe o suprafaţă convenabile,

trebuie alese cele mai adecvate echipamente tehnice pentru a se asigura şi

menţine condiţile de lucru nepericuloase. Trebuie acordat prioritate măsurilor de

protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală. Dimensiunea

echipamentului tehnic trebuie adaptată naturii lucrării de executat, dificultăţilor

previzibile şi să permită circulaţia fără pericol. Cel mai potrivit mijloc de acces

la locurile de muncă pentru lucrul temporar la înălţime trebuie ales în funcţie de

frecvenţa sa de utilizare, de înălţimea atinsă şi de durata utilizării. Alegerea

făcută trebuie să permită evacuarea în caz de pericol iminent. Trecerea într-un

sens sau altul, între un mijloc de acces şi platforme, planşee sau pasarele nu

trebuie să genereze riscuri suplimentare de cădere.

ART.413. Scările nu pot fi utilizate ca posturi de lucru la înălţime decât în

condiţiile în care, ţinând seama de prevederile art. 412, utilizarea altor

echipamente tehnice mai sigure nu este justificată din cauza nivelului redus de

risc şi din cauza, fie a duratei reduse de utilizare, fie a caracteristicilor existente

ale spaţiului de acces pe care angajatorul nu le poate modifica.

ART.414. Pot fi utilizate metode de acces şi de poziţionare cu ajutorul

frânghiilor numai în cazurile în care, în funcţie de aprecierea riscului, lucrarea

respectivă poate fi executată în condiţii de securitate şi/sau nu este justificată

utilizarea unui echipament tehnic mai sigur.

Ţinând seama de aprecierea riscului şi, în special, în funcţie de durata lucrului

şi de restricţiile de natură ergonomică, trebuie prevăzut un scaun dotat cu

accesoriile corespunzătoare.

ART.415. În funcţie de tipul de echipament tehnic ales pe baza punctelor

precedente, trebuie indentificate măsurile adecvate de reducere a riscurilor

pentru angajaţi, riscuri inerente acestui tip de echipament. Dacă este necesar,

trebuie prevăzută instalarea unor mijloace de protecţie împotriva căderilor.

Aceste mijloace trebuie să aibă o structură şi o rezistenţă corespunzătoare care

să oprească sau să împiedice căderile de la înălţime şi să prevină, în limitele

posibilului, producerea de leziuni angajaţilor. Mijloacele de protecţie colectivă

împotriva căderilor nu trebuie să fie întrerupte decât în dreptul punctului de

acces al unei scări mobile sau fixe.

ART.416. Atunci când executarea unei lucrări specifice necesită îndepărtarea

Temporară

a unei mijloc de protecţie colectivă împotriva căderilor, trebuie luate măsuri de

securitate compensatori, eficiente. Lucru nu poate fi efectuat fără adoptarea

prealabilă a acestor măsuri. Imediat după ce lucrarea specifică a fost terminată,

definitiv sau temporar, trebuie montate la loc mijloacele de protecţie colectivă

împotriva căderilor.

ART.417. Lucrul temporar la înălţime trebuie efectuat numai atunci când

condiţiile meteorologice nu periclitează securitatea şi sănătatea angajaţilor.

Secţiunea 2

Utilizarea scărilor

ART.418. Scările vor fi amplasate astfel încât să le fie asigurată stabilitatea în

timpul utilizării. Picioarele scărilor portabile se vor amplasa pe un suport stabil,

rezistent, de dimesiuni corespunzătoare şi imobil astfel încât treptele să rămână

în poziţie orizontală. Scările suspendate, cu excepţia celor din frânghie vor fi

fixate în mod sigur, astfel încât să nu se deplaseze şi să fie evitată orice mişcare

de balans.

ART.419. Alunecarea picioarelor scărilor portabile va fi împedicată în timpul

utilizării, fie prin fixarea părţii superioare sau inferioare a lonjeroanelor, fin prin

orice alt dispozitiv antiderapant sau procedeu de egală eficienţă.

Scările de acces trebuie să aibă o lungime astfel încât să depăşească în mod

suficent nivelul de acees, cu excepţia situaţiei în care au fost luate măsuri care să

garanteze o ficsare sigură. Scările articulate sau scările culisante trebuie utilizate

astfel încât să fie împedicată mişcarea relativă între subansamble. Scările mobile

trebuie imobilizate înainte de urcarea pe ele.

ART.420. Scările trebuie utilizate astfel încât, în orice moment, angajaţii să aibă

posibilitatea de prindere cu mâna şi un suport de siguranţă. În special, purtarea

cu mâna a sarcinilor pe o scară nu trebuie să împiedice menţinerea unei prinderi

sigure cu mâna.

Secţiunea 3

Utilizarea schelelor

ART.421. Atunci când nu este disponibil brevierul de calcul al schelei alese sau

nu sunt prevăzute în aceasta configuraţiile structurale avute în vedere, trebuie

efectuat un calcul de rezistenţă şi de stabilitate, cu excepţia cazului în care

această schelă este asamblată prin respectarea unei configuraţii tip, general

recunoscute.

Art.422. În funcţie de complexitatea schelei alese, trebuie întocmit, de către o

persoană competentă, un plan de montare, utilizare şi demontare.

Acest plan poate avea forma unui plan general, complet de planuri de detaliu

pentru componentele specifice schelei respective.

ART.423. Elementele de sprijin ale unei schele trebuie protejate împotriva

pericolului de alunecare, ori prin fixare pe suprafaţa de sprijin, ori prin alt

procedeu de egală eficienţă, iar suprafaţa de sprijin să aibă o capacitate portantă

satisfăcătoare. Trebuie asigurată stabilitatea schelei. Trebuie prevenită, cu

ajutorul unor dispozitive adecvate, deplasarea neaşteptată a schelelor pe roţi, în

timpul lucrului la înălţime.

ART.424. Dimensiunile, forma şi dispunerea platformelor unei schele trebuie

adaptate naturii de executat şi corespunzătoare sarcinilor pe care trebuie să le

suporte şi să permită lucrul şi circulaţia în securitate. Platformele schelelor

trebuie montate astfel încât componentele lor să nu se deplaseze în cazul

utilizării normale. Între componentele platformelor şi mijloacele verticale de

protecţie colectivă împotriva căderilor nu trebuie să existe goluri periculoase.

ART.425. Atunci când unele părţi ale unei schele nu sânt gata de întrebuinţare,

de exemplu în timpul montării, demontării sau modificărilor, aceste părţi trebuie

semnalizate prin panouri de avertizare de pericol general, conform

reglementărilor în vigoare şi vor fi delimitate în mod corespunzător prin

obstacole fizice care să împedice accesul în zona periculoasă.

ART.426. Schelele nu pot fi montate, demontate sau modificate substanţial

decât sub supravegherea unei persoane competente şi de către angajaţi care au

fost instruiţi corespunzător şi conform operaţiilor prevăzute, referitor la riscurile

specifice, în conformitate cu art. 286 şi insistându-se în special asupra:

 1. a) înţelegerii planului de montare, demontare sau modificare a schelei

respective;

 1. b) securităţii în timpul montării, demontării sau modificării schelei respective;
 2. c) măsurile de prevenire a riscurilor de cădere a persoanelor sau a obiectelor;
 3. d) măsurilor de securitate în cazul schimbării condiţiilor meteorologice care ar

putea prejudicia securitatea schelei respective;

 1. e) condiţiilor referitoare la sarcina admisibilă;
 2. f) oricărui alt risc pe care îl pot include operaţiile de montare, demontare şi

modificare.

Conducătorul locului de muncă şi angajaţii respectivi trebuie să aibă la

dispoziţie planul de montare şi demontare la care se face referire la art.422, în

special toate instrucţiunile pe care acestea le poate cuprinde.

Secţiunea 4

Tehnici de acces şi de poziţionare cu ajutorul frânghiilor

ART.427. La utilizarea tehnicilor de acces şi de poziţionare cu ajutorul

frângiilor trebuie respectate următoarele condiţii:

 1. a) sistemul trebuie să includă cel puţin două frânghii ancorate separat, una

constituind mijlocul de acces, de coborâre şi de susţinere (frânghie de lucru) şi

cealantă mijlocul de asigurare (frânghie de securitate);

 1. b) angajaţii trebuie dotaţi cu o centură complexă corespunzătoare, să o utilizeze

şi să fie legaţi prin această centură la frânghia de securitate;

 1. c) frânghia de lucru trebuie echipată cu un dispozitiv de coborâre şi urcare sigur

şi să includă un sistem de autoblocare care să împiedice căderea utilizatorului în

cazul în care acesta şi-ar pierde controlul mişcărilor. Frânghia de securitate

trebuie echipată cu un dispozitiv mobil de oprire a căderii care să însoţească

angajatul în timpul deplasării;

 1. d) uneltele şi celălante accesorii pe care le utilizează un angajat trebuie legate

de centura complexă sau de scaunul angajatului sau ataşate printr-un alt mijloc

corespunzător;

 1. e) lucrul trebuie organizat şi supravegheat în mod corect astfel încât angajatul

să-i poată fi dat un ajutor imediat, în caz de urgenţă;

 1. f) angajaţii respectivi trebuie, conform art. 286 să primească o instruire

corespunzătoare şi specifică operaţiilor avute în vederea, în special asupra

procedurilor de salvare.

În situaţiile excepţionale în care, ţinând seama de evaluarea riscurilor, utilizarea

unei a doua frânghii ar mări periculozitatea lucrului, poate fi permisă utilizarea

unei singure frânghii în condiţiile în care au fost luate măsuri corespunzătoare

pentru asigurarea securităţii, în conformitate cu reglementările în vigoare.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>