Un mediu de lucru mai sigur si mai sanatos

Obiectivele unui management performant de securitate si sanatate in munca

Conform prevederilor legale in vigoare, angajatorul are obligatia organizarii activitatii de protectia muncii. Asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii muncii, consultarea, instruirea si formarea lucratorilor, prevenirea riscurilor profesionale, sunt cateva dintre componentele de baza necesare asigurarii securitatii si sanatatii angajatilor si a altor participanti la procesul de munca.

Statisticile Uniunii Europene arata ca anual, aproximativ 5 milioane de angajati sufera accidente de munca ce genereaza incapacitate de lucru mai mare de 3 zile si care implica costuri, cum ar fi:

– plata concediului medical, plati pentru ore suplimentare sau personal de inlocuire temporara, pensionare anticipata, recrutarea noii forte de munca, recalificare;

– pierderi de timp in productie;

– daune aduse unitatii (echipamente, materiale, produse);

– timp alocat de conducere pentru gestionarea urmarilor accidentelor;

– cote de asigurare marite;

– scaderea moralului angajatilor, etc.

Unele accidente au consecinte permanente, care afecteaza nu numai capacitatea de munca ci si viata extra-profesionala a angajatilor.

Multe dintre aceste probleme pot fi evitate printr-un management eficient al activitatilor de prevenire si protectie.  O promovare eficienta a activitatii de prevenire si protectie, trebuie sa includa urmatoarele etape:

– dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzatoare, coerente si a obiectivelor privind protectia muncii;

– asigurarea resurselor necesare implementarii acestei politici;

– stabilirea responsabilitatilor privind protectia muncii la noate nivelurile;

– analizarea, evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate, acordand prioritate masurilor de protectie colectiva;

– adaptarea muncii la capacitatile fiecarui salariat, inlocuirea pericolelor cu nonpericole;

– asigurarea consultarii si informarii corespunzatoare a angajatilor cu privire la riscurile pentru sanatate si securitate, masurile de prevenire, masurile de prim ajutor si a procedurilor aplicabile in cazurile de urgenta;

– controlul si analiza periodica in vederea verificarii eficientei politicii si a intregului sistem, actiuni corective.

Pentru gestionarea activitatilor de prevenire si protectie, in functie de particularitatile societatii, angajatorii pot numi lucratori desemnati, care sa indeplineasca cerintele de formare profesionala si care sa dispuna de timpul necesar pentru a-si putea îndeplini obligatiile ce le revin prin lege, sau pot apela la servicii externe de prevenire si protectie, fara sa fie, insa, absolviti de responsabilitatile ce ii revin.

PRETURI PENTRU SERVICII SSM SI PSI:

  • SSM - 10 lei/angajat/luna
  • PSI - 10 lei/angajat/luna

LA PRETURILE SSM SI PSI, OFERIM DISCOUNTURI:

  • 6 - 10 angajati - discount 10%
  • 11 - 20 angajati - discount 20%
  • 21 - 30 angajati - discount 40%
  • peste 30 angajati - discount 50%

Serviciile pe care ne axam sunt

Securitate si Sanatate in Munca (protectia muncii), Situatii de Urgenta (PSI) si Audit SSM, respectand standardele europene. Iar modalitatea prin care reusim sa le aplicam in diferite contexte si domenii de activitate, reprezinta piesa noastra de rezistenta.

Noi, S.C. ANDRESAFE S.R.L., iti stam la dispozitie cu placere! Serviciile oferite de noi iti asigura o rezolvare eficienta si rapida a problemelor in organizarea activitatilor de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca, situatiilor de urgenta si relatiilor de munca. Suntem o echipa formata din oameni cu experienta in aceste domenii de activitate. Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor noastre este unul din obiectivele echipei noastre, iar schimbul de experienta cu organizatii din tara ne ajuta sa ne perfectionam continuu. S.C. ANDRESAFE S.R.L. are sediul in Bucuresti, unde ne desfasuram majoritatea activitatii, insa colaborat cu succes si cu firme din alte orase din tara.

Certificări

certificari protectia munciiS.C. ANDRESAFE S.R.L. este o societate abilitata de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse prin intermediul Comisiei de abilitare a serviciului extern de prevenire si protectie, si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ca serviciu extern de prevenire si protectie conform legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 si a HG nr.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii.

Certificat de abilitare al societatii NR. 0009761 din 2012, Certificat de absolvire SERIA F NR.0193214 Inspector de specialitate protectia muncii, Certificat de absolvire SERIA G NR.00226425 Specialist in domeniul sanatatii si securitatii in munca, Certificat de absolvire SERIA F Nr.0074930 pentru cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.

Capitolul IV Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă
Secţiunea 1 Organizarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă
Articolul 57
(1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în unităţile care au un număr de cel puţin 50 de lucrători, inclusiv cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României. (mai mult…)

INSTRUCŢIUNI SSM DE MONTAREA ŞI UTILIZAREA SCHELELOR DE FAŢADĂ DIN OŢEL

 1.1 Descrierea sistemului de schele şi indicarea grupului de

apartenenţă a schelei

Prezenta schelă de faţadă este conform DIN 4420 partea I-a, o schelă de lucru

fixă, din cadre, dispusă longitudinal, grupa 2 de schele.

Înălţimea meximă de lucru este de 18m, încărcarea maximă distribuită pe podină

este de 150kg/mp, adică o persoană cu uneltele, depozitarea materialelor pe

podină este interzisă, conform pct. 5.2 din DIN 4420-1. (mai mult…)

H.G.14250/06
VII Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale
Secţiunea 1 Comunicarea evenimentelor

(mai mult…)

Va putem recomanda prin intermediul partenerilor nostrii si urmatoarele servicii: