Colaboram cu societati care dispun de departamente specializate pentru:

 • intocmirea evidentei contabile,sintetica si analitica,prin inregistrarea in ordine cronologica a documentelor primare;
 • intocmirea balantelor contabile lunare;
 • completarea jurnalelor obligatorii: registrul-jurnal,registrul-inventar,jurnale de TVA , cartea mare,registrul de evidenta fiscala;
 • contabilitate de gestiune;
 • intocmirea si depunerea declaratiilor lunare,trimestriale si anuale privind impozitele si taxele datorate;
 • intocmirea,certificarea¬† si depunerea situatiilor financiare anuale si semestriale,precum si intocmirea si certificarea declaratiei anuale privind impozitul pe profit;
 • participarea, la cerere, la inventarierea generala a patrimoniului:stocuri,mijloace fixe,obiecte de inventor;
 • inventarierea anuala a tuturor conturilor ,intocmirea confirmarilor de sold;
 • acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii,inclusive in cazul sistemelor informatice;
 • elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile,a planului de conturi adaptat unitatii,a contabilitatii de gestiune,a controlului de gestiune si controlului prin buget,in baza si cu respectarea normelor legale.

PRETURI PENTRU SERVICII SSM SI PSI:

 • SSM - 10 lei/angajat/luna
 • PSI - 10 lei/angajat/luna

LA PRETURILE SSM SI PSI, OFERIM DISCOUNTURI:

 • 6 - 10 angajati - discount 10%
 • 11 - 20 angajati - discount 20%
 • 21 - 30 angajati - discount 40%
 • peste 30 angajati - discount 50%

Va putem recomanda prin intermediul partenerilor nostrii si urmatoarele servicii: