MUNCITOR NECALIFICAT PE SANTIER

 

 DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA               

PROCESUL DE MUNCA

Muncitorul necalificat execută lucrări conform dispoziţiilor primite de conducătorul direct al locului de muncă. Activitatea se desfăşoară pe santier.

Mijloace de productie               

 • Unelte de mână;.
 • Materii prime;

 SARCINA DE MUNCA

 • Conform cu fisa postului;

MEDIUL DE MUNCA

 Muncitorul necalificat îşi desfăşoară activitatea pe santier, încăperi, spaţii interioare. Activitatea în aer liber se desfăşoară în prezenţa curenţilor de aer, temperaturi scăzute în anotimpul friguros şi ridicate în perioada caniculară. 

 1. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

 A. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

  • Factori de risc mecanic
 • Lovire de către mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ sau în timpul operaţiei de încărcare/descărcare;
 • Folosirea uneltelor de mână necorespunzătoare;
 • Cădere liberă, răsturnare, scurgere liberă sub efectul gravitaţiei a obiectelor, materialelor, uneltelor situate la înălţime;
 • Proiectarea de corpuri în timpul efectuării de săpături, etc.;
 • Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, abrazive, tăioase (unelte de mână etc);
  • Factori de risc electric
  • Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ( prize defecte, cabluri cu izolaţia deteriorată, aparatură necarcasată etc);
 1. Factori de risc proprii mediului de munca
  • Factori de fizic
 • Curenţi de aer datorită lucrului în aer liber;
 • Temperatura aerului ridicată pe perioada caniculară şi scăzută în anotimpul friguros;
 • Asfixieri, loviri, striviri, ( prin surpare maluri )
 • Calamităţi naturale ( seisme, etc);
 • Pulberi pneumoconiogene ( pulberi datorate executării de finisaje la pereţi cu materiale abrazive, îndepărtare moloz, preparare mortar etc);
 1. Factori de risc proprii sarcinii de munca
 • Conţinut necorespunzător al sarcinii de muncă
 • Operaţii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de muncă;
  • Nesemnalizarea sau nemarcarea locurilor de muncă periculoase;
  • Succesiune greşită a operaţiilor;
 • Solicitare fizică
  • Efort dinamic în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă;
 1. Factori de risc proprii executantului
 • Acţiuni greşite
  • Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare sau împiedicare;
  • Cădere de la înălţime prin păşire în gol, alunecare, dezechilibrare;
  • Cădere din mijloacele auto, prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau dezechilibrare în timpul încărcării/descărcării;
  • Staţionarea în zone periculoase pe cǎile de acces a autovehiculelor;
  • Lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare;
  • Deplasări sau staţionări în zonele periculoase;
 • Omisiuni
  • Neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare;
  • Neverificarea stării tehnice a uneltelor de mână;
  • Nesincronizări de operaţii
  • Nesincronizarea  lucrului în echipă;
 • Comportament socio – profesional
 • Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare);
 • Lipsa de satisfacţie în muncă;

 

 

UNITATEA:

  3. FŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ  

NUMAR PERSOANE EXPUSE:

 

DURATA EXPUNERII: 8 h

 

 

LOCUL DE MUNCA:

MUNCITOR NECALIFICAT

 

ECHPA DE EVALUARE:
 

COMPONENŢA SISTEMULUI DE MUNCǍ

 

FACTORI DE   RISC

IDENTIFICAŢI

 

FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC

(descriere, parametri)

CONSE-CINTA MAXIMA PREVIZI-BILǍ CLASA DE GRAVITATE CLASA DE PROBABILITATE NIVEL PARŢIAL DE RISC
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE PRODUCŢIE  FACTORI DE RISC MECANIC

 

 

 

1.       Lovire de către  mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ sau în timpul operaţiei de încărcare/descărcare; INV GR I 6 1 3
2.       Folosirea uneltelor de mână necorespunzătoare; ITM 3-45 zile 2 5 3
3.       Cădere liberă, răsturnare, scurgere liberă sub efectul gravitaţiei a obiectelor, materialelor, uneltelor situate la înălţime; ITM 45-180 zile 3 3 3
4.       Proiectarea de corpuri  în timpul efectuării de săpături, canale în pereţi  etc.; ITM < 3 zile 1 5 1
5.       Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, abrazive, tăioase (unelte  de mână etc); ITM 45-180 zile 3 4 3
FACTORI DE     RISC ELECTRIC 6.       Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ( prize defecte, cabluri cu izolaţia deteriorată,  aparatură necarcasată etc); DECES 7 1 3
mediul de muncǎ

 

FACTORI DE RISC

FIZIC

7.       Curenţi de aer datorită lucrului  în aer liber;

 

 

 

 

 

 

ITM 45-180 zile 3 4 3
  8.       Temperatura  aerului ridicată pe perioada caniculară şi scăzută în anotimpul friguros; ITM 3-45 zile 2 4 2
9.       Asfixieri, loviri, striviri, ( prin surpare maluri ) DECES 7 1 3
10.   Calamităţi naturale ( seisme, etc); DECES 7 1 3
11.   Pulberi pneumoconiogene ( pulberi datorate executării de finisaje la pereţi cu materiale abrazive, îndepărtare moloz, preparare mortar etc); ITM 3-45 zile 2 4 2
SARCINA DE MUNCA CONŢINUT NECORESPUNZĂTOR AL SARCINII DE MUNCĂ 12.   Operaţii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de muncă; INV GR.III 4 2 3
13.   Nesemnalizarea sau nemarcarea  locurilor de muncă periculoase; DECES 7 1 3
14.   Succesiune greşită a operaţiilor; ITM 45-180 zile 3 1 2
SOLICITARE FIZICĂ 15.   Efort dinamic în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă; ITM 45-180 zile 3 4 3
EXECUTANT

 

ACŢIUNI GREŞITE

 

16.   Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare sau împiedicare; ITM 3-45 zile 2 5 3
17.   Cădere de la înălţime prin păşire în gol, alunecare, dezechilibrare; DECES 7 1 3
18.   Cădere din mijloacele auto, prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau dezechilibrare în timpul încărcării/descărcării; ITM 45-180 zile 3 2 2
19.   Staţionarea în zone periculoase pe cǎile de acces a autovehiculelor; INV GR. II 5 1 3
20.   Lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare; DECES 7 1 3
21.   Deplasări sau staţionări în zonele periculoase;

 

 

 

DECES 7 1 3
  OMISIUNI 22.   Neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare; INV GR. II 5 1 3
23.   Neverificarea stării tehnice a uneltelor de mână; ITM 3-45 zile 2  

3

 

2
NESINCRONIZĂRI DE OPERAŢII 24.   Nesincronizarea  lucrului în echipă; ITM 45-180 zile 3 4 3
COMPORTA-MENT SOCIO PROFESIO-NAL 25.   Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare); DECES 7 1 3
26.   Lipsa de satisfacţie în muncă; ITM 3-45 zile 2 1 2
27.   Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu obosit sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în timpul programului. ITM 3-45 zile 2 1 2

 

Nivelul de risc global al locului de munca este:

 

 

                       

                                legenda figura nr. 1

F1  Lovire de către  mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ sau în timpul operaţiei de încărcare/descărcare;

F2  Folosirea uneltelor de mână necorespunzătoare;

F3  Cădere liberă, răsturnare, scurgere liberă sub efectul gravitaţiei a obiectelor, materialelor, uneltelor situate la înălţime;

F4  Proiectarea de corpuri  în timpul efectuării de săpături, canale în pereţi pt. instalaţia electrică sau sanitare etc.;

F5  Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, abrazive, tăioase (unelte  de mână etc);

F6 Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ( prize defecte, cabluri cu izolaţia deteriorată,  aparatură necarcasată etc);

F7  Curenţi de aer datorită lucrului  în aer liber;

F8  Temperatura  aerului ridicată pe perioada caniculară şi scăzută în anotimpul friguros;

F9  Asfixieri, loviri, striviri, ( prin surpare maluri )

F10  Calamităţi naturale ( seisme, etc);

F11 Pulberi pneumoconiogene ( pulberi datorate executării de finisaje la pereţi cu materiale abrazive, îndepărtare moloz, preparare mortar etc);

F12  Operaţii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de muncă;

F13  Nesemnalizarea sau nemarcarea  locurilor de muncă periculoase;

F14  Succesiune greşită a operaţiilor;

F15  Efort dinamic în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă;

F16  Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare sau împiedicare;

F17  Cădere de la înălţime prin păşire în gol, alunecare, dezechilibrare;

F18  Cădere din mijloacele auto, prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau dezechilibrare în timpul încărcării/descărcării;

F19  Staţionarea în zone periculoase pe cǎile de acces a autovehiculelor;

F20  Lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare;

F21  Deplasări sau staţionări în zonele periculoase;

F22  Neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare;

F23  Neverificarea stării tehnice a uneltelor de mână;

F24  Nesincronizarea  lucrului în echipă;

F25  Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare);

F26  Lipsa de satisfacţie în muncă;

F27  Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu obosit sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în timpul programului.

 

 1. FIŞA DE MǍSURI PROPUSE
Nr.crt. FACTOR DE RISC NIVEL DE RISC MASURI PROPUSE
Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
1.

 

F22  Neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare;

 

3 –       Lucrătorii sunt obligaţi să folosească echipamentul individual de protecţie pe timpul lucrului precum şi la accesul la şi de la locul de la locul de muncă şi să-l păstreze în condiţii bune de utilizare.
2. F13  Nesemnalizarea sau nemarcarea  locurilor de muncă periculoase; 3 –       În locurile periculoase, atât la locurile de muncă, cât şi acolo unde circulaţia este mare, se va atrage atenţia asupra pericolului de accidente, prin indicatoare vizibile atât ziua cât şi noaptea.
3. F17     Cădere de la înălţime prin păşire în gol, alunecare, dezechilibrare;

 

3 –     Accesul la şi de la locurile de muncă amplasate la înălţime trebuie asigurat împotriva căderii în gol a lucrătorilor.

–     Trecerea, într-un sens sau altul, între un mijloc de acces şi platforme, planşee sau pasarele nu trebuie să genereze riscuri suplimentare de cădere

–     Accesul către locurile de muncă trebuie amenajat fără obstacole sau goluri neacoperite.

4. F15  Efort dinamic în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă;

 

3 –    Instruirea personalului privind poziţiile ergonomice de lucru şi efectele nerespectǎrii acestora

–    Selectarea de personal corespunzător din punct de vedere fizic pentru manipularea şi transportul manual al maselor

–    Alternarea activităţii de manipulare cu perioade  pentru repaus fiziologic sau de recuperare.

-Respectarea legislaţiei privind limitele maxime admise pentru ridicare, purtare, tragere şi împingere manuală a maselor

-Control medical la angajare şi periodic

 

5. F19  Staţionarea în zone periculoase pe cǎile de acces a autovehiculelor;

 

3 –    În toate locurile periculoase, atât la locurile de lucru, cât şi acolo unde circulaţia este mare, se va atrage atenţia asupra pericolului de accidente, prin indicatoare vizibile atât ziua cât şi noaptea.

–    Personalul muncitor din şantier va putea fi utilizat numai la lucrările şi în zona de lucru pentru care i s-a făcut instructajul de securitate a muncii corespunzător.

–    Se interzice lăsarea pe şantier a maşinilor şi utilajelor de construcţii, precum şi a mijloacelor de transport în poziţii în care stabilitatea nu este asigurată sau în care e posibilă deplasarea necomandată

6. F7  Curenţi de aer datorită lucrului  în aer liber; 3 –    Instruirea personalului

 

 1. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII

 

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng) calculat conform metodei are valoarea 3,52, încadrându-se în categoria riscurilor medii ( situate sub limita de acceptabilitate 3,5 )

S-au identificat un număr de 27 de factori de risc care au niveluri parţiale de risc sub limita admisa.

Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare  mǎsurile prezentate în „Fişa de mǎsuri propuse”.

Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarca ponderea majoritara a factorilor proprii executantului de 47,61 %, a mijloacelor de producţie cu  o pondere de 22,22%; mediul  de munca cu o pondere de  18,52 %, iar sarcina de muncă are o pondere de 14,82 %. Erorile executantului au, în cea mai mare parte, consecinţe ireversibile – deces.

                        

 

 

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>